บริการรับจองแพคเกจเสริม ทัวร์ไอซ์แลนด์ (ICELAND)

บริการรับจองแพคเกจเสริม ทัวร์ไอซ์แลนด์ (ICELAND) ค่าเข้าชมสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆโดยประมาณ (กำหนดเองได้)

1 ค่าเข้า Secret Lagoon 780 บาท เด็กอายุ 0 - 14 ปี 580 บาท Fontana Spa 950 บาท เด็กอายุ 0 - 12 ปี 570 บาท2 Lava Centre exhibition & cinema 850 บาท เด็กอายุ 12 - 16 ปี 420 บาท เด็กอายุต่ำกว่า 11 ปี ฟรี3 ขับรถจี๊ป เที่ยวถ้ำ Secret Ice ระยะเวลา 2 - 3 ชั่วโมง 5,200 บาท ราคาเต็มสำหรับเด็ก ไม่เหมาะสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี4 พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน Skogar 550บาท5 การแสดง Lava Show 1,200 บาท เด็กอายุ 2 - 12 ปี 700 บาท6 ปีนภูเขาน้ำแข็ง Solheimajokull 2,500 บาท ราคาเต็มสำหรับเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป7 นั่งเรือ Amphibian Boat ชมธารน้ำแข็ง 1,700 บาท ให้บริการระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม - 15 ตุลาคม เด็กอายุ 6 - 12 ปี 650 บาท8 นั่งเรือ Zodiac boat ชมธารน้ำแข็ง 2,900 บาท ให้บริการระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม - 15 ตุลาคม เด็กอายุ 6 - 12 ปี 1,700 บาท9 เล่นสโนว์โมบิลที่ Vatnajokull (1 ชั่วโมง) มีรถจี๊ปพาไป 10,000 บาท เด็กสามารถขึ้นกับผู้ปกครองได้ในราคาเดียวกัน (** ต้องมีใบขับขี่ที่ถูกต้องเพื่อใช้งานสโนว์โมบิลและ ATV

 10 พิพิธภัณฑ์หิน Petra’s 400 บาท11 เล่นน้ำที่ Myvatn Nature bath ผู้ใหญ่ 1,400 บาท เด็กอายุ 13 - 15 ปี 500 บาท เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ฟรี12 นั่งเรือชมปลาวาฬที่ Husvik 2,800 บาท เด็กอายุ 7 - 15 ปี 950 บาท13 นั่งเรือชมปลาวาฬ ด้วยเรือ RIB 5,000 บาท เด็กอายุ 7 - 12 ปี 3,400 บาท14 ถ้ำ Lofthellir 4,700 บาท เด็กอายุ 8 - 12 ปี 2,400 บาท15 พิพิธภัณฑ์ Glaumbaer 550 บาท เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ฟรี

โปรดทราบ: นี่คือราคาสุทธิสำหรับตัวแทนการท่องเที่ยวเท่านั้น (Agent Rate) เป็นราคาที่ SEE YOU AGAIN ยังไม่ได้บวกกำไร แต่ราคาย่อมมีการเปลี่ยนแปลง ราคานี้ ทางเราขอคิดต่าบริการการจอง ตามเหมาะสม เช่น หัวละ 100- 500 บาท ต่อท่าน ต่อรายการ